ปัญหาในการตัดสินใจในการสั่งซื้อ Microsoft License คือ ไม่ทราบว่าควรเลือก License แบบไหนจึงจะถูกต้อง

  วันนี้ 8baht.com นำเอาความรู้เรื่องทางการเลือกซื้อ Microsoft License, ตารางเปรียบเทียบลิขสิทธิ์แต่ละประเภท และแนวทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาให้อ่านกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากไมโครซอฟท์ ไม่ได้นำมาดัดแปลงข้อมูล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงตรงตามที่ Microsoft ได้ระบุเอาไว้ ไปอ่านกันเลย


ทางการเลือกซื้อ Microsoft License

ซอฟต์แวร์แบบกล่อง (Full Packaged Product)
เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้านหรือองค์กรที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 5 เครื่อง โดย 1 กล่อง จะประกอบ CD สำหรับการลงบนเคื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยจะมีราคาพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถลงซอฟต์แวร์ได้ 1 กล่องต่อ 1 เครื่อง

ซอฟต์แวร์แบบติดตั้งมาพร้อมเครื่อง (OEM)
ซอฟต์แวร์แบบติดตั้งมาพร้อมเครื่อง หรือแบบ OEM จะประกอบไปด้วยโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่จะถูกติดตั้งมาพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบเครื่อง โดยไม่สามารถขอซื้อเฉพาะลิขสิทธิ์แบบ OEM แยกต่างหากได้

ซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าองค์กร
เป็นการซื้อแบบ Volume Licensing เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป โดยจะมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นอยู่กับมาตรฐานด้านไอที ขนาดขององค์กรและความต้องการซื้อหรือเช่าใช้ โดย Media CD แบบ Volume License สามารถนำไปลงโปรแกรมได้ทีละหลายเครื่อง แต่ผู้ซื้อจำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ให้ครบกับจำนวนเครื่องที่มีการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นๆ


 

ข้อแนะนำในการพิจารณาเลือก

Lic


ตารางเปรียบเทียบลิขสิทธิ์แต่ละประเภท

compare_license


แนวทางในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Windows_rgb_Blue_D

สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ระบบปฏิบัติการ Windows (ปัจจุบันเป็น Windows 10)

GGWA_07[1]

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Office

 • ซื้อพร้อมเครื่องใหม่และไม่วางแผนที่จะที่ Downgrade ไปใช้รุ่นต่ำกว่า หรือไม่ต้องการโอนย้ายสิทธิไปใช้เครื่องอื่นในอนาคต
  ซื้อแบบ OEM
 • ซื้อพร้อมเครื่องใหม่แต่ต้องการ Downgrade ไปใช้รุ่นต่ำกว่า หรือต้องการโอนย้ายสิทธิไปใช้เครื่องอื่นในอนาคต
  ซื้อแบบ Volume Licensing
 • ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
  ซื้อแบบ Volume Licensing

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Server

 1. Windows Server และ Small Business Server
  • ซื้อพร้อมเครื่องใหม่และไม่ต้องการโอนย้ายสิทธิไปใช้เครื่องอื่นในอนาคต = ซื้อแบบ OEM
  • ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง = ซื้อแบบ Volume Licensing
 2. ผลิตภัณฑ์ Server อื่นๆ
  • ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง = ซื้อแบบ Volume Licensing
 3. Client Access License (CAL)
  • CAL คือ Client Access License เป็นการให้สิทธิเครื่องลูกข่ายเข้าไปใช้โปรแกรมของ Server
  • การคิดลิขสิทธิ์แบบ Server/CAL นั้น จะต้องมีลิขสิทธิ์สำหรับเครื่อง Server ทุกเครื่องที่มีซอฟท์แวร์ติดตั้งอยู่
  • จะต้องมีลิขสิทธิ์ประเภท CAL แบบ ตามเครื่อง หรือตามผู้ใช้ ในทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อเข้ามาใช้เครื่อง Server ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่านเครื่อง Application Server หรือผ่านบริการอื่นๆ
 • ตัวอย่างที่ 1 มีเครื่อง Server ที่ลงโปรแกรม Windows Server 1 เครื่อง มีเครื่องลูกข่ายต่อเข้ามาใช้งาน Server เครื่องนี้ 20 เครื่อง ลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อก็คือ
  o Windows Server 1 license
  o Windows Server CAL 20 licenses
 • ตัวอย่างที่ 2 มีเครื่อง Server ที่ลงโปรแกรม Windows Server 2 เครื่อง มีเครื่องลูกข่ายต่อเข้ามาใช้งาน Server เครื่องนี้ 30 เครื่อง ลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อก็คือ
  o Windows Server 2 license
  o Windows Server CAL 30 licenses

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสินค้า

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*