How do you choose software?

คุณมีวิธีเลือกซื้อ ซอฟต์แวร์ อย่างไร?

OC3I7I21

          ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์  ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการทำงาน  ไม่ว่าจะนำไปทำงานร่วมกับอุปกรณ์หรือ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ และไม่ว่าองค์กรใดๆ ก็ได้นำเอาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาเป็นเครื่องมือหลักๆ ในการทำงาน อาจจะเป็นเพราะยุคสมัยที่มีการพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันนี้ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น คุณจะต้องมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถทางซอฟต์แวร์ ทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทาง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน พูดได้ว่าเป็นความสามารถที่คุณควรจะต้องมี 

          ซอฟต์แวร์ คือ อะไร?  เป็นคำถามที่เจอกันบ่อยๆ และคำตอบที่ได้ก็แตกต่างกันตามความเข้าใจของผู้ตอบ ความหมายจริงๆ ของซอฟต์แวร์ ก็คือ ส่วนชุดคำสั่ง ซึ่งทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ (ปัจจุบันนี้ ซอฟต์แวร์ ไม่ได้ทำงานร่วมกับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น แต่ยัง สามารถ ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น เช่น โทรศัพท์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ) และหลายๆ คนก็เรียกว่า โปรแกรม แต่จริงๆ แล้ว โปรแกรม นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งใน ส่วนชุดคำสั่ง เท่านั้น คำว่า ซอฟต์แวร์ จะมีความหมายที่ดูกว้างกว่า คำว่า โปรแกรม          คุณมีวิธีเลือกซื้อ ซอฟต์แวร์ อย่างไร?  การที่เราจะตัดสินใจซื้อ ซอฟต์แวร์ ใด มาใช้งาน ก็ควรที่จะมีเกณฑ์ในการเลือกซื้อ และในบทความนี้จะนำเอาเรื่องที่ควรนำมาเป็นข้อพิจารณาหลักๆ ดังนี้

happy young woman with piggy bank

-งบประมาณ

                ถือเป็นเรื่องหลักเลย ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์ เพราะงบประมาณ เป็นส่วนที่จะต้องนำมาพิจารณา ในเรื่องของการจัดการ ในส่วนของ จำนวน ราคาและคุณภาพของซอฟต์แวร์ ที่จะเลือกซื้อ ถ้าหากเรื่องของงบประมาณไม่มีความชัดเจน ก็จะทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อซอฟต์แวร์ของคุณ เป็นไปได้ยาก ในส่วนนี้ก็ควรจะสืบราคามาเปรียบเทียบกับฟีเจอร์ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ และราคาจากผู้จัดจำหน่ายหลายๆ ราย

boring businessman with laptop

-บุคลากร

                บุคลากรในที่นี้ กล่าวถึง ผู้ที่เข้าไปดูแลหรือใช้งาน  ซึ่งหากในองค์กรของคุณ มีผู้ใช้งานที่ไม่ปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์ ที่คุณจะเลือกซื้อ เมื่อคุณซื้อซอฟต์แวร์ไปแล้ว คุณก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากซอฟต์แวร์ ดังนั้น ในส่วนของผู้ใช้งาน คุณก็ควรที่จะจัดให้มีความรู้เพิ่มเติมหรือเรียนรู้ใหม่ เพื่อที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ที่คุณจะซื้อ ให้ใช้งานออกมามีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามาก

 -ซอฟต์แวร์

                การพิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์นั้น คุณควรจะต้องตั้งโจทย์ในใจไว้ เพื่อที่จะหาซอฟต์แวร์มาตอบได้ ตรงความต้องการ ต้องเจาะลึกลงในรายละเอียด กับสิ่งที่ซอฟต์แวร์สามารถทำได้ และตรงกับความต้องการในการใช้งาน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการเลือก เช่น ซื้อโปรแกรมมาใช้งานพิมพ์งานเอกสาร แต่พอใช้งานจริง ไม่สามารถเลือกใช้ภาษาที่ต้องการจะใช้ได้ ทางออกที่ดี ของเรื่องนี้ ก็คือศึกษาซอฟต์แวร์นั้นๆ จากการทดลองใช้งานร่วมกับบุคลากรของเราจริงๆ ก่อนจะสั่งซื้อมา

-ข้อมูล

                งานข้อมูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ เป็นหัวใจของระบบ  หากไม่มีการจัดการกับข้อมูลที่ดีพอ ก็อาจจะทำให้ข้อมูลนั้นเสียหาย หรือข้อมูลที่ได้รับรายงาน หลังจากประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์นั้นผิดพลาดไปด้วย เพราะฉะนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลที่ดี มีการวางแผนสำหรับการนำเข้าข้อมูล ทบทวนข้อมูลก่อนนำเข้า เพื่อระบบที่ดีจะเกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆ

-อุปกรณ์

                การพิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองไปถึงความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะใช้งานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ เพราะการทำงานภายใต้ความเข้ากันได้นั้น จะช่วยงานที่ได้ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดหาซอฟต์แวร์ โดยปกติแล้ว ซอฟต์แวร์ก็จะมีความต้องการของอุปกรณ์และความต้องการของระบบอยู่แล้ว หากต้องการใช้งานอุปกรณ์ให้คุ้มราคา ก็ควรที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถทำอัพเกรดได้ในอนาคต

สรุปส่งท้าย

                ในเมื่อซอฟต์แวร์มีบทบาทอันสำคัญกับการดำเนินงาน  เราก็ควรที่จะฉลาดเลือก เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด และอีกสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการเลือกซื้อ ก็คือ การให้บริการหลังการขายจากผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับเรา เพราะในอนาคตเราไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไร ขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่เราใช้ และอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือต้องการความช่วยเหลือในส่วนของซอฟต์แวร์ ถ้ามีการบริการที่ดี การดำเนินงานของเราก็จะไม่ติดขัดและสามารถทำงานบรรลุเป็นผลสำเร็จได้ ดังนั้นก็ควรสอบถามทางผู้จัดจำหน่ายเพื่อนำมาเปรียบเทียบบริการหลังการขายที่จะได้รับ

 ทางผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดง่ายๆ ที่ควรนำมาพิจารณาเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน .

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*